Boots for walking
neemt een loopje met uw hond
Start
Over mij
Afbeeldingengalerij
contact zoeken
Algemene voorwaarden van Boots for walking
Algemene voorwaarden van Boots for walking

“Boots for walking” en hondeneigenaar komen overeen dat,

 • Betaling zal geschieden op de eerste dag van de nieuwe kaart. Losse uitlaatbeurten dienen per keer contant te worden voldaan. Restitutie op een strippenkaart is niet mogelijk.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling, “Boots for walking” het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.
 • De eigenaar van de hond(en) “Boots for walking” toestemming heeft gegeven om het huis d.m.v. een sleutel binnen te gaan of zorgt dat “Boots for walking” binnen gelaten wordt door derden.
 • “Boots for walking” er natuurlijk alles aan zal doen de wandeling zo gezellig en speels mogelijk te laten verlopen, maar zoals u weet 'zit een ongeluk in een klein hoekje'!!
 • “Boots for walking” niet aansprakelijk is voor schade en/of verwondingen en/of ziektes, al dan niet opgelopen tijdens het vervoer en/of wandeling.
 • De eigenaar van de hond een W.A. verzekering dient te hebben waarin ook de hond is opgenomen.
 • “Boots for walking” van de hondeneigenaar toestemming krijgt om de hond(en), ingeval van ernstig letsel of verwonding, direct naar de dierenarts te vervoeren indien er geen contact met de eigenaar kan worden verkregen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de hondeneigenaar.
 • “Boots for walking” de nodige gegevens van de hondeneigenaar en de hond(en) heeft.
 • De hond(en) ontvlooid, ontwormd en ingeënt (ook tegen kennelhoest) is.
 • Loopse teven, puppen en honden waarbij een besmettelijke ziekte is geconstateerd niet mee kunnen met de uitlaatbeurten. Voor deze honden proberen wij een andere oplossing te zoeken.
 • “Boots for walking” het recht heeft om honden zonodig tijdens vervoer en/of wandeling te muilkorven.
 • “Boots for walking” het recht heeft om honden uit te sluiten/te weigeren van deelname van de uitlaat beurten, b.v. ingeval van onacceptabel gedrag.
 • “Boots for walking” niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van, door de hondeneigenaar, onjuist verstrekte gegevens.
 • “Boots for walking” is niet verantwoordelijk voor het weglopen van uw hond(en),maar mocht het onverhoopt toch gebeuren dat een hond zijn eigen weg kiest, dan zal alles in het werk gesteld worden om uw hond(en) weer terug te vinden.
 • De hondeneigenaar ingeval van verhindering 24 uur van te voren afbelt. (na 08.00 uur ’s morgens en voor 21.00 uur ’s avonds)
 • “Boots for walking” laat op de met u afgesproken dagen de hond(en) uit. Met uitzondering van ziekte of dergelijke.
 •  “Boots for walking” een aantal weken per jaar gesloten is i.v.m. vakantie. Vakanties worden minimaal 3 weken van tevoren aan u doorgegeven.
 • In geval van overmacht, zoals ziekte of autopech, de wandeling niet door kan gaan. “Boots for walking” kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. U wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van een eventuele uitvalbeurt.
 • “Boots for walking” op zaterdag, zondag en op feestdagen een ander tarief rekent.
 • “Boots for walking” behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen.